Disclaimer

Deze webapplicatie bevat informatie ter ondersteuning aan voorschrijvend of behandelend artsen van patiënten die NOAC's (Nieuwe orale anticoagulantia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) gebruiken. De informatie die gebruikt wordt is gebaseerd op studies, richtlijnen en productinformatie. De webapplicatie is met grote zorgvuldigheid gemaakt om een zo accuraat mogelijke advies te kunnen geven. De informatie van deze webapplicatie is indicatief.

De gebruiker accepteert dat:
De accuraatheid, authenticiteit en compleetheid van de informatie die wordt aangeboden niet gegarandeerd wordt.
Deze webapplicatie is bedoeld als ondersteuning voor artsen maar vervangt niet de medische beoordeling en inschatting van het individuele baten-risico profiel.
De auteurs en distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze webapplicatie.
De auteurs en distributeurs zijn niet verantwoordelijk zijn voor de interpretatie van de gegevens van deze webapplicatie.

AKKOORD