Disclaimer

Deze webapplicatie bevat informatie ter ondersteuning aan voorschrijvend of behandelend artsen van patiënten die NOAC's (Nieuwe orale anticoagulantia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) gebruiken. De informatie die gebruikt wordt is gebaseerd op studies, richtlijnen en productinformatie. Hoewel de webapplicatie met grote zorgvuldigheid is gemaakt, wordt niet ingestaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De informatie van deze webapplicatie is indicatief, is niet bestemd voor het zelfstandig stellen van een diagnose of het bepalen van een behandelmethode en is daarmee niet bedoeld als vervanging van een zelfstandige medische beoordeling.

De gebruiker accepteert dat:
De accuraatheid, authenticiteit en compleetheid van de informatie die wordt aangeboden niet gegarandeerd wordt.
Deze webapplicatie is bedoeld als ondersteuning voor artsen en niet is bestemd om de medische beoordeling en inschatting van het individuele baten-risico profiel te vervangen.
De auteurs en distributeurs niet verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, als gevolg van het gebruik van deze webapplicatie.
De auteurs en distributeurs niet verantwoordelijk zijn voor de interpretatie van de gegevens van deze webapplicatie.

AKKOORD